Navigationsmenu+

Sortterne

Posted on okt 20, 2015

kapumyndSortterne (dk)
Svartterna (fo)
Black Tern (en)
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) (lat)

Længde: 22-26 cm.
Status: Meget sjælden gæst
Forekomst: 6 fund
Første fund: 00.09.1886
Antal æg: 2-4 æg
Ringmærkning: 0
Udenlandske ringfund: 0
Ældste kendte fugl: 21 år
Bemærkning: Seneste fund i 1984

Læs også om andre fugle i bogen, som du kan ordre her:
Færøernes fugle – fakta og tal

Please follow and like us: