Navigationsmenu+

Alk

Posted on okt 18, 2015

Alk (dk)
Álka (fo)
Razorbill (en)
Alca torda islandica Brehm, CL, 1831 (lat)

Længde: 38-43 cm.
Status: Almindelig ynglestrejffugl og vintergæst
Antal ynglepar: 2.000 par < vurderet af Jensen & Sørensen 2014
Forekomst: Hele året
Jagttid: 01.10 til 20.01
Antal æg: 1 æg
Lus: Se appendiks II
Ringmærkning: 64
Genfund i udlandet: 1 Norge
Udenlandske ringfund: 99 Island, 29 UK
Ældste kendte fugl: 42 år. Ældste færøske: 8 år 11 måneder
Bemærkning: Denne underart yngler på Island, Færøerne og De Britiske Øer

Læs også om andre fugle i bogen, som du kan ordre her:
Færøernes fugle – fakta og tal

Please follow and like us: