Navigationsmenu+

FORFATTERNE

J-K.J.potrat_700


Jens-Kjeld Jensen æresdoktor ved Fróðskaparsetur Føroya ph.d.h.c. er dansker og har boet på Nólsoy, Færøerne, i mere end 40 år. Han har skrevet om fugle, sommerfugle, lus, lopper, plan­ter, svirrefluer, spyfluer, tæger, fossiler og meget andet i ialt 16 bøger, hæfter og kapitler i bø­ger, 32 peer-reviewed publi­­ka­tio­ner, 150 popularisere­de artikler i tidsskrifter og blade, samt mere end 500 avisartikler.


 


Søren_potrat_700px


Søren Sørensen bor i Danmark med en stor del af sit ornito­logiske hjerte på Færøerne. Det bliver i dag til en ganske omfat­tende fugle-, natur- og kultur-guidning rundt om i verden, men glæden er stadig særligt stor for ham, når han jævnligt er tilbage på Færøerne. Han har i snart 35 år haft hovedansvaret for, at de sjældne og halv­sjældne fugle bliver behandlet og beskrevet, et arbejde han bl.a. foretager sammen med Sjælden­hedsudvalget under DOF. I forfatterskabet frem­hæver han Fugle i Nordatlanten eller Fuglar í Norð­ur­høvum sammen med Dorete Bloch.